Συσκευασία

Η συσκευασία στην μετακόμιση είναι βασική προϋπόθεση για την ασφαλή μεταφορά και την αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων

Χρησιμοποιούμε άριστα υλικά και έμπειρο προσωπικό για την συσκευασία των αντικειμένων σας.

 

 

Συσκευασία

  • Επίπλων
  • Ηλεκτρικών συσκευών
  • Υαλικών
  • Ρουχισμού
  • Φωτιστικών