Ανυψωτική μετακόμιση

Για την ασφαλέστερη μεταφορά των πραγμάτων σας διαθέτουμε ανυψωτικό μηχάνημα ύψους 27 μέτρων (7ος όροφος) και βάρος ανύψωσης 250 κιλών. Έτσι η μετακόμιση σας γίνεται με λιγότερο κόπο σε λιγότερο χρόνο και χωρίς φθορές στα προσωπικά σας αντικείμενα.